Nieodpłatne szkolenia dla organizacji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Mimo, że organizacje społeczne i charytatywne realizują niezwykle wartościowe projekty i rekrutują do nich zmotywowanych działaczy, to odczuwają brak profesjonalnego przygotowania z zakresu zarządzania. A na szkolenia najczęściej nie posiadają odpowiedniego budżetu.

Trenerzy z Fundacji Training Projects postanowili wolontariuszom pomóc.  Przedstawicieli działających w tzw. trzecim sektorze zapraszają na bezpłatne szkolenia z wybranych dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy którym taka pomoc jest potrzebna  mogą zapisać się na warsztaty pisząc na adres wolontariusz@o2.pl. 

Rejestrować się mogą formalnie zarejestrowane jednostki, jak również indywidualni aktywiści społeczni.  Bez względu na status formalny, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednakże beneficjenci muszą zapewnić miejsce prowadzenia warsztatu – np. lokalna szkoła czy okoliczny dom kultury. 

O jakie warsztaty można się ubiegać?

• zarządzanie projektem w organizacji non profit

• przywództwo w zespole wolontariuszy – postawa lidera

• komunikacja w organizacji

• rozwiązywanie problemów społecznych

• negocjacje ze sponsorami

• jak uzyskać rozgłos dla idei lub zmian społecznych

• rozwiązywanie konfliktów w grupie wolontariuszy

• prowadzenie prezentacji i przemówień

• komunikacja międzykulturowa 

• zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski zgłaszać można zawsze. Jednak trenerzy nie gwarantują ufundowania kursu w odpowiedzi na każdą prośbę. Decyduje pula dostępnych w danym okresie miejsc jak również poziom merytoryczny aplikacji. 

– Chcemy dać szansę samorozwoju – wyjaśnia Gerard Sigmundzik, członek zarządu Fundacji. – Liczymy na to, że organizowane przez wolontariuszy akcje staną się coraz bardziej profesjonalne, nawet w tych mniej doświadczonych stowarzyszeniach. Tam szkolenia i podpowiadanie dobrych praktyk są często potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. W wielu miejscowościach obserwujemy spore niewykorzystane fundusze unijne, bo organizacje nie wiedzą jak przygotować profesjonalnych projekt. Próbujemy trochę to zmienić.